Ing. arch. Jan Kropík

Číslo autorizace

04972

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

www.jankropik.cz

Kontakt

  • Karlínské náměstí 6
  • 186 00 Praha 8
  • Hlavní město Praha
  • 732 912 153

    Stavby a projekty