Ing. arch. Mgr. Karel Cieslar

Číslo autorizace

01230

Typ autorizace

 • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Studoval na FS ČVUT v Praze (1973–1974) a na FA Slezské polytechniky v polských Glivicích[1] (1974–1979). Kontakty s nezávislými studentskými organizacemi v Polsku, účast na studentské expedici do zemí tehdejší západní Evropy „EUROARCH´77“ a v aktivitách podzemní církve v bývalém Československu byly postačujícím důvodem k tomu, aby mladý architekt musel po studiích pracovat na stavbách státního statku (1979–80). Následně se uchytil jako projektant v ostravském závodě Energoprojektu (1980–1981). Opětovně byl nucen nastoupit na státní statek, tentokrát jako zedník (1981–1982). Později pracoval na Bytovém podniku (1982–1984) a v Potravinoprojektu v Havířově. Tato poslední praxe byla nečekaně přerušena nástupem k výkonu základní vojenské služby v hodnosti vojína (1987). Od roku 1988 provozuje soukromou praxi. Po roce 1989 se angažuje veřejně, je zvolen jako zástupce starosty a později starostou obce Těrlicko (1996–1997). V roce 1996 kandiduje do Senátu PČR. Je spoluzakladatelem Slezské diakonie, členem vedení a později zástupcem předsedy. Podílí se na vzniku euroregiónu Těšínské Slezsko a jiných regionálních organizací. Byl členem Rady Kongresu Poláků v ČR. V létech 1994–1999 pracuje jako externí pedagog na Ostravské univerzitě (katedra katechetiky). Od roku 2000 je koordinátorem prací polských architektů v Ostravě, vítězů první mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže v ČR. V létech 2000–2002 byl členem Stavovského soudu České komory architektů a 2015-2018 byl členem představenstva této stavovské organizace. Od svého pražského pobytu (2001–2002) volně spolupracuje s architektem Vlado Milunićem. Je všeobecně známá jeho snaha o urbanistickou revitalizaci rozděleného města Těšína, kde od roku 2003 žije. Od roku 2011 pořádá mezinárodní rodové sjezdy. Je předsedou výboru, který uděluje cenu "Těšínit - Cieszynit Uznania" významným osobnostem Těšínského Slezska.

Kontakt

 • CIESLARARCHITECTS
 • Středová 85
 • 735 62 Český Těšín
 • Moravskoslezský kraj
 • 603 511 294

  Porotce v soutěžích

  22. 08. 2018 Řádný člen poroty - nezávislý

  Stavby a projekty