Ing. arch. Helena Míková

Číslo autorizace

3733

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Datum proškolení

23. 02. 2017

Kontakt

  • Nad tratí 519/2A
  • 160 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 604 473 584