Ing. arch. Miriam Muroňová

Číslo autorizace

04667

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Vystudovala jsem obor Architektura a stavitelství na Stavební fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zde jsem se také poprvé v ateliéru Ing. arch. Radima Václavíka seznámila s metodami projekce staveb ve 3D, dnes známé jako informační modelování budov (BIM). Svou praxi jsem rozvíjela v rámci ateliérů ATOS – 6 spol. s.r.o., KOHL Architekti s.r.o. a KANIA a.s. Nejprve jako architektka a projektantka, posléze také jako manažerka projektů. V roce 2017 jsem se stala členkou Odborné rady pro BIM. Svůj vlastní ateliér - Ateliér Ostrava s.r.o. jsem založila s cílem nabídnout klientům to nejlepší – inspirativní návrhy a zodpovědné vedení projektu v rámci světově nejkvalitnější metody projekce staveb BIM. Od roku 2019 využíváme pro pokročilé zobrazení projektů BIM virtuální realitu.

Kontakt

  • Ateliér Ostrava s.r.o.
  • Šurova 312/17
  • 720 00 Ostrava - Hrabová
  • Moravskoslezský kraj
  • 607 514 945