Ing. arch. Martin Nedvěd Ph.D.

Číslo autorizace

04626

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Martin Nedvěd / Narozen 11.4.1984 v Poličce / Vzdělání / 1990 – 1995 Základní škola Kunčina / 1995 – 2002 Gymnázium Moravská Třebová / 2002 – 2005 Fakulta stavební ČVUT, Pozemní stavby a architektura / 2005 – 2009 Fakulta stavební, VŠB - TU Ostrava, Architektura a stavitelství („Bc.“ 2009) / 2009 – 2011 Fakulta stavební, VŠB - TU Ostrava, Architektura a stavitelství („Ing. arch.“ 2011) / 2011 - 2017 Fakulta stavební, VŠB-TUO, Stavební inženýrství, Městské inženýrství („Ph.D.“ 2017) / Odborná praxe / 2003 – 2005 brigádník u Petr Syrůček geodeti, Praha / od 2008 Arkiss Havířov - Ing. arch. J. Kiszka – kreslič -> projektant -> architekt (spolupráce na všech stupních projektů od soutěží, přes studie, až po prováděcí dokumentaci a autorské dozory) / od 2011 OSVČ - spolupráce s různými architekty a projektanty / od 2017 autorizace A.1. Architektura / Pedagogická praxe / od akad. roku 2011/2012 výuka v rámci doktorského studia FAST VŠB-TU Ostrava / od akad. roku 2015/2016 do 2017/2018 odborný asistent na katedře architektury, FAST VŠB-TU Ostrava, tajemník katedry, tajemník pro vědu a výzkum / Další aktivity / od 2004 dobrovolník v občanském sdružení Palučiny, nyní zapsaný spolek Palučiny - organizace volnočasových aktivit pro děti a mládež, letních táborů a víkendových akcí www.paluciny.cz / Jazyky / anglický - aktivně / německý - pasivně / polský – pasivně

Kontakt

  • Filištínská 133
  • 537 01 Chrudim
  • Pardubický kraj
  • 605 521 048