Číslo autorizace

28/R

Typ členství

Usazený člen

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • Vinařská 13
  • 603 00 Brno
  • Jihomoravský kraj