Ing. arch. Helena Paz

Číslo autorizace

03219

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Absolventka fakulty architektury ČVUT v Praze. Autorizace v oboru pozemní stavby ČKA 03 219. Práce na vlastních projektech – architektura, interiéry, design. Lektorka kursů školy designu interiérů IDK. Jazyky: Čeština, Španělština, Angličtina.

Kontakt

  • Brdlíkova 191/9
  • 150 00 Praha 5
  • Hlavní město Praha
  • 776 242 852

    Stavby a projekty