Ing. arch. Lukáš Pecka Ph.D.

Číslo autorizace

03996

Typ autorizace

 • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Architekt a urbanista narozený v Brně. V roce 2004 absolvoval Fakultu architektury VUT diplomem u Prof. Ing. arch. Ivana Kolečka, v průběhu dalších let působil šest let jako externí asistent v jeho diplomním ateliéru. V letech 2004-2011 pracoval ve společnosti Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno, s.r.o. Od roku 2012 je autorizovaným architektem České komory architektů. Od roku 2011 má vlastní architektonickou praxi "archislužba.cz". Ve spolupráci s klienty tvoří úspornou, vstřícnou a nadčasovou architekturu. Samozřejmostí je úcta k tradici a znalost současného umění a designu.

Kontakt

 • Kvapilova 3
 • 616 00 Brno
 • Jihomoravský kraj

   Porotce v soutěžích

   02. 07. 2020 Náhradník poroty - nezávislý
   01. 06. 2020 Řádný člen poroty - nezávislý
   30. 08. 2017 Náhradník poroty - závislý

   Stavby a projekty