Úvod Diskuse

Smuteční obřadní síň, Valašské Meziříčí, 1. CENA V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI

Ing. arch. Lukáš Pecka Ph.D.

Smuteční obřadní síň, Valašské Meziříčí, 1. CENA V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI

Objekt smuteční síně je tvořen jednopodlažní hmotou s výrazně převýšeným objemem světlíku v ose „poslední cesty“. Světlík je ústředním kompozičním prvkem jak venkovních, tak vnitřních prostor. Kromě své role kompoziční světlík ukrývá nadstřešní vývody technologií. Z převýšené části interiéru je zpětně odebírán použitý vzduch a využíván k tepelné rekuperaci. Na smuteční síň navazují venkovní prostory, kryté přesahující střechou. Vstupnímu předprostoru dominuje zdánlivě symetrická vstupní fasáda s vykonzolovaným portikem přes celou šíři okrsku. Výraznými vstupními dveřmi vchází smuteční hosté přes příčně situované foyer do samotné síně - auditoria. Směr „poslední cesty“ je ve foyer a především v auditoriu zdůrazněn výrazným převýšeným světlíkem. V samotném závěru osy se nachází apsida katafalku s rakví, osvětlená horním světlem a oddělená od prostoru auditoria pevnou a posuvnou zavěšenou stěnou. Typologie auditoria vychází z tradičního uspořádání „trojlodního“ prostoru, s lavicemi po stranách a s průchodem v ose, kdy to nejdůležitější - tedy katafalk s rakví - je situováno v závěru podélné osy prostoru. Tato tradiční skladba interiéru dovoluje uspořádání různých forem obřadu - umožňuje mimo jiné bohoslužbu slova a vynášení rakve jako součást obřadu.

Přihlášení

Máte-li již na webu ČKA zřízen svůj účet, můžete se přihlásit

Zapomněl/a jsem heslo