Ing. arch. Dana Pokojová

Číslo autorizace

00734

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Ing. arch. Dana Pokojová
  • Štefánikova 52
  • 150 00 Praha 5
  • Hlavní město Praha
  • 257 089 844

    Porotce v soutěžích

    10. 03. 2014 Řádný člen poroty - nezávislý