Číslo autorizace

90/R

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Usazený člen

Kontakt

  • Jana Přibíka 9
  • 190 00 Praha 9
  • Hlavní město Praha
  • 775 153 495
  • www.tomasprimus.com