Ing. arch. Marie Procházková

Číslo autorizace

04134

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Narodila se v roce 1977 v Náchodě . 1991-1996 SPŠ stavební, obor obnova památek. Během studií , do roku 2000, příležitostná praxe u Aleše Krtičky a Alexandra Skalického v Náchodě. V letech 1996-2002 studovala Fakultu architektury VUT v Brně, v ateliérech Milana Stehlíka a Jakuba Kynčla. Od r. 2000-2003 v kanceláři Doležal a Malínský v Praze. Od r. 2003 v Liberci, spolupráce s Petrem Stolínem a později s Jiřím Suchomelem v architektonické kanceláři Fakulty architektury. Během let 2006 -2012 na rodičovské dovolené, částečná spolupráce s Filipem Horatschkem, Jaromírem Stránským, Vojtěchem Šrutem a Jiřím Janďourkem. 2011, krátce, Jako asistent primátora pro územní plán v Liberci, iniciátorem spolupráce s Fakultou architektury, na strukturálním plánu a vizi pro Liberec. Od r. 2013 autorizovaný architekt s vlastní praxí, věnuje se převážně individuálnímu bydlení a udržitelné architektuře. Zajišťuje kompletní servis projektové dokumentace, spolupracuje s vybraným okruhem specialistů.

Kontakt

  • U Pramenů 1314
  • 460 14 Liberec
  • Liberecký kraj
  • 605 442 152, 485 102 228

    Stavby a projekty