Ing. arch. Pavel Rada

Číslo autorizace

00710

Typ autorizace

 • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Bio

Ing. Arch. Pavel Rada BIO Narodil se v roce 1957 v Brně. V letech 1979 – 1984 vystudoval fakultu architektury VUT Brno, kde v roce 1986-87 absolvoval postgraduální studium Výstavní a veletržní tvorba. Pracoval jako projektant Brněnských veletrhů a výstav 1984 - 1990 v ateliéru architekta Emila Drápala. Od roku 1990 pracuje jako samostatný projektant. V roce 2007 založil projekční ateliér RadaArchitekti s.r.o. V letech 2004 - 2005 působil jako externí pedagog pro obor výstavnictví na JAMU Brno a v letech 2006 – 2007 jako externí pedagog na Fakultě architektury VUT Brno. Od roku 2007 je autorizovaným inspektorem. Podílel se na tvorbě profesních standardů a publikaci - Plánování území a projektování staveb. Člen dozorčí rady ČKA a člen pracovní skupiny pro standardy a honoráře, člen koordinační rady autorizovaných inspektorů. Nejvýznamnější realizací, která vzešla z architektonické soutěže je Divadlo na Orlí pro JAMU Brno, oceněná v roce 2013 cenou Grand Prix Obce architektů za novostavbu. Kontakt: RadaArchitekti s.r.o. Moravské náměstí 13 602 00 Brno tel. 539 050 656 [email protected] www.radaarchitekti.cz

Kontakt

 • RadaArchitekti, s.r.o.
 • Pekárenská 330/12
 • 602 00 Brno
 • Jihomoravský kraj
 • 539 050 656, 602 710 758

  Porotce v soutěžích

  13. 10. 2016 Řádný člen poroty - nezávislý

  Stavby a projekty