Ing. arch. Tereza Šašková

Číslo autorizace

04689

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

pozastavená autorizace na vlastní žádost

Bio

Tereza Šašková se architektuře a designu věnuje od začátku svého studia na Fakultě architektury ČVUT, kterou absolvovala v roce 2014 u prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA. Pro větší rozvoj znalostí a rozšíření obzorů se účastnila několika zahraničních stáží, konkrétně na Cork Institute of Technology v Irsku nebo na Politecnico di Milano. Největší zkušeností pro ni však byla práce ve vídeňské architektonické kanceláři COOP HIMMELB(L)AU, kde byla konfrontována nejen s velkým mezinárodním týmem, ale i velkými mezinárodními projekty pod taktovkou zakladatelů dekonstruktivismu. Po návratu do Čech začala spolupracovat s Bořkem Šípkem. V roce 2016 založila vlastní studio, které se specializuje především na návrhy interiérů a výstavnictví.

Kontakt

  • Ortenovo náměstí 445/8
  • 170 00 Praha 7
  • Hlavní město Praha
  • 732 953 931