Ing. arch. Michal Schwarz

Číslo autorizace

03027

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Ing. arch. Michal Schwarz
  • Bulharská 37
  • 101 00 PRAHA 510
  • Hlavní město Praha
  • 603 112 951

Městský architekt

Benešov
Externí
2017 2022
+420 603 112 951

Porotce v soutěžích

23. 04. 2020 Řádný člen poroty - nezávislý
24. 06. 2016 Náhradník poroty - nezávislý

Stavby a projekty