Ing. arch. Michal Schwarz

Číslo autorizace

3027

Typ autorizace

 • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

 • Bulharská 37
 • 101 00 PRAHA 510
 • Hlavní město Praha
 • 603 112 951

   Porotce v soutěžích

   09. 05. 2019 Řádný člen poroty - nezávislý
   24. 06. 2016 Náhradník poroty - nezávislý

   Stavby a projekty