Ing. arch. Ludvík Seko

Číslo autorizace

02856

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

1967: narozen v Praze / 1986-1992: studium na Fakultě architektury ČVUT Praha / 1992-1997: spolupráce s architektonickými kancelářemi v Praze (Špaček, Jestico & Whiles, Collingwood) / 1997: založení ateliéru 4a architekti (s Janem Schindlerem, Petrem Hudákem a Leigh D'Agostinem) / 1998: členství v České komoře architektů ČKA / 2012: založení ateliéru Schindler Seko Architekti

Kontakt

  • Generála Píky 26
  • 160 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 249 029 000
  • 249 029 001