Budovy bez bariér - Návrhy a realizace

Šestáková I., Lupač P.: Budovy bez bariér - Návrhy a realizace, Grada Publishing, a.s., Praha 2010, ISBN 978-80-247-3225-1 Konemtovaná vyhláška č. 398/2009 Sb. doplněná o vysvětlující obrázky a příklady realizací.