Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením

Šestáková I., Francová N., Sobek J., Procházková M.: Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením, vydalo: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, tisk: AMOS Typografické studio, spol. s r.o., Praha 2012, ISBN: 978-80-7421-042-6 Publikace je pomůckou pro poskytovatelesociálních služeb,jejich zřizovatele, projektanty a další, kteří se podílejí na přípravě zázemí sociálních služeb. Zaměřuje se na pobytové sociální služby, které vedle jiných uspokojují i jednu ze základních potřeb člověka, potřebu bydlení. Ke stažení na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14029/ManualArchitekturyBydleni.pdf