Ing. arch. Vít Solnař

Číslo autorizace

04250

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

2001 - 2005 - FA ČVUT v Praze diplom u Prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsy, praxe 1994-1997 FSP s.r.o. , 1998-2004 ADESA s.r.o., od r. 2005 spolupráce s Jiřím Solnařem - projektová činnost ve výstavbě, 2012 založil spolu s Jiřím Solnařem architektonický ateliér 3AS s.r.o., od 2014 autorizovaný architekt ČKA.

Kontakt

  • 3 AS s.r.o.
  • Roháčova 25
  • 130 00 Praha 3
  • Hlavní město Praha
  • 777 044 318

    Stavby a projekty