Ing. arch. Helena Stejskalová

Číslo autorizace

04099

Typ autorizace

  • UP: obor územní plánování (A.2)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Narozena roku 1983 v Praze. Vystudovala FA ČVUT, roční zahraniční studium na FAUP Porto, Portugalsko. Absolvent v roce 2009, diplom u arch. Jana Sedláka. Pracovala v letech 2008-2018 v ateliéru U-24, kde se zabývala zejména urbanismem a územním plánováním. Se stejným zaměřením působí od roku 2018 v ateliéru ARCHUM Architekti.

Kontakt

  • Archum architekti, s.r.o.
  • Oldřichova 187/55
  • 128 00 Praha 2
  • Hlavní město Praha
  • 723 963 409

    Stavby a projekty