Ing. arch. Petr Tichota

Číslo autorizace

03607

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Narodil se v roce 1975 v Liberci. Vystudoval architekturu na FA ČVUT v Praze (1994-2001), mezitím absolvoval jednoroční studium v Německu (Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur 1999-2000). Pracoval v ateliéru pozemních staveb ve VPÚ DECO PRAHA (2002-2008) a v IKP Praha (2008-2010). Nyní pracuje ve vlastním ateliéru v Poděbradech. Spolupracuje s různými architekty. V praxi se mimo jiné zabývá pasivně energetickými budovami.

Kontakt

  • Šeříkova 180
  • 290 01 Poděbrady
  • Středočeský kraj
  • 605 240 933

    Stavby a projekty