Ing. arch. Martin Tycar

Číslo autorizace

02966

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Datum proškolení

23. 02. 2017

Bio

Atelier Znamení čtyř - architekti spol. s.r.o. založili v roce 1999 společníci - Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar, absolventi FA ČVUT z let 1996-97. Na studiích se v letech 1990-1 setkali na přednáškách o tradicionalismu a metodě analogického navrhování architekta Miroslava Šika prof.ETH. Jednotlivě studovali dále u architektů Lábuse, Krátkého, Rajniše, Cíglera, Malinského nebo T. Brixe. Jsou členy skupiny Nová česká práce, která vystavovala v Praze, Bratislavě a Berlíně, a vydala programový manifest a souborný katalog studentských projektů. V atelieru Znamení čtyř - architekti pracuje 9-12 architektů. Kancelář zajišťuje veškeré činnosti spojené s návrhem, povolením, přípravou a kontrolou realizace stavby. U vybraných interiérů nebo jejich částí je možné i dodání. Řada realizací a projektů se nachází na území památkové rezervace nebo se jedná o památkově chráněné objekty. Téměř výhradně jsou našimi klienty soukromé osoby a společnosti.

Kontakt

  • U Půjčovny 968/5
  • 110 00 Praha 1
  • Hlavní město Praha

    Porotce v soutěžích

    07. 12. 2017 Náhradník poroty - nezávislý

    Stavby a projekty