Ing. arch. Kristina Ullmannová

Číslo autorizace

02988

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Bio

Absolvovala Fakultu architektury ČVUT v roce 1988 diplomovou prací v atelieru doc.Pardyla na téma přestavby divadla Akropolis na Žižkově. Od roku 2001 je autorizovanou členkou České komory architektů. V průběhu studia pobývala na výměnné stáži v katalánské Léridě v Úřadu hlavního architekta. V roce 2005 navštěvovala postgraduální kurz The Business od Styling na Parsons School of Design v New York City. Je též absolventkou Specifického tréninku pro kouče na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a na FA ČVUT v současnosti pracuje na disertační práci na téma příměstského bydlení. Od roku 1991 kombinuje činnost samostatné architektky se spoluprací s většími architektonickými studii, především atelierem AND. Ve své praxi navrhovala jak celé stavby - převážně rodinné a bytové domy, tak samostatně interiéry a zakázkové nábytkové kusy. Je autorkou interiéru např. Ústavu sociální péče Barbora v Kutné Hoře, prodejny Rockservice v Praze 3, salonu krásy Relax and Beauty v Praze 8, nemocnice v Domažlicích a mnoha interiérů soukromých domů a bytů. V poslední době se podílela na přípravě urbanistické soutěže na centrum Starých Kyjí jako sekretář soutěže a zasedla v porotách soutěží na přestavbu smuteční obřadní síně a kina v Plané u Mariánských lázní, autobusového nádraží a pěší zóny v Kladně. Má zkušenosti i jako účastník architektonických soutěží - např. na hotel Four Seasons, ostrov Štvanici nebo vzdělávací centrum Podhůra.

Kontakt

  • Ing. arch. Kristina Ullmannová
  • Jiřinková 2220/7
  • 106 00 Praha 10
  • Hlavní město Praha
  • 605 911 798

Porotce v soutěžích

02. 10. 2017 Řádný člen poroty - nezávislý
30. 08. 2016 Náhradník poroty - nezávislý
24. 06. 2016 Náhradník poroty - nezávislý
07. 10. 2013 Náhradník poroty - nezávislý
11. 07. 2013 Náhradník poroty - nezávislý

Stavby a projekty

Publikace