Jak nově stavět bydlení na okrajích měst a na venkově? Odpovědí může být stavba komponovaných sídlišť rodinných a nízkopodlažních bytových domů. Pokud je zástavba již od počátku plánována včetně venkovních prostorů, je možné lépe zvládnout dobré napojení na architekturu původní zástavby, stavět kompaktněji a krásněji. Stále může takové bydlení poskytovat svým obyvatelům pozitiva života v kontaktu s přírodou a potřebné soukromí. V uplynulých 70 letech u nás podobná sídliště téměř nevznikala, zatímco v Rakousku prošel tento stavební druh zajímavým vývojem. Z vystavěných příkladů se můžeme poučit a inspirovat.

Kompaktní nízkopodlažní sídliště - 10 rakouských příkladů