Ing. arch. Klement Valouch

Číslo autorizace

00596

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Bio

Narozen 10. 5. 1953 v Praze, podruhé ženatý - manželka ing. arch. Jiřina Sedláčková, dvě dcery (vyženěné) + syn ing. arch. Viktor Valouch. Absolvent FA ČVUT v r. 1977 na katedře urbanismu u prof. Luďka Todla a Luboše Doutlíka. Autorizovaný architekt (se všeobecnou působností) od r. 1993 - č. autorizace 00 596. Odborná praxe: 1978 – 1990 Pražský projektový ústav PZ1 – urbanistické středisko pod vedením ing. arch. Viktora Tučka, od r. 1988 vedoucí atelieru. Účast na významných urbanistických projektech především pro hl. m. Prahu a na řadě úspěšných mezinárodních i vnitrostátních soutěžích (s kolektivem atelieru), externí výuka urbanistického atelieru na FA ČVUT. 1991 – 2010 VHE a spol. – architektonická kancelář s.r.o. – soukromý atelier se společníky Stanislavem Heidlerem, Jiřím Ehlem a Jiřinou Sedláčkovou. Urbanistické a dopravně-urbanistické projekty, projekty bytových staveb, vybavenosti, externí výuka urbanistického atelieru na FS ČVUT. Od r. 2010 VHE a spol., s.r.o. – pokračování po rozpadu původního atelieru se společnicí Jiřinou Sedláčkovou – urbanistické práce, dopravně-urbanistické projekty, studie a projekty veřejných prostranství, projekty staveb i interiérů. Významné práce, projekty a realizace: • Územní plán SÚ Uhříněves – Kolovraty (s kolektivem PPÚ 1980) • Soutěž na obytný soubor Khilda – Ammán – Jordánsko – 3. cena (s kolektivem PPÚ 1980) • Územní plán SÚ Běchovice – Újezd nad Lesy (s kolektivem PPÚ a ÚHA 1981) • Soutěž na novou generaci bydlení po roce 1990 – 1. cena (s kolektivem PPÚ 1981) • Územní plán SÚ Horní Počernice (s kolektivem PPÚ 1984) • Soutěž na obytný soubor Coastal Strip Kuwait – 2. cena (s kolektivem PPÚ 1984) • Soutěž UNESCO – Bydlení zítřka – 1. cena (s Jiřinou Sedláčkovou 1984) • Územní plán SÚ Libuš – Písnice - Cholupice (s kolektivem PPÚ 1986) • Soutěž Centrální městská zóna Trenčín – 1. cena (s Janem Fibigerem 1986) • Urbanistická studie Lesopark Chomutov (s kolektivem PPÚ 1985) • Urbanistická studie Střížkovská – Davídkova (s kolektivem VHE 1992) • Urbanistická studie Smíchov (s kolektivem ÚHA a VHE 1994) • Urbanistická studie Černý Most – východ (s kolektivem VHE 1993 - 95) • Územní plán SÚ Horní Počernice – aktualizace (s kolektivem VHE 1996) • Urbanistická studie Smíchov – centrum (s kolektivem A+R Systém a VHE 1996) • Urbanistická studie Dlážděnka (s kolektivem VHE 1996) • Urbanistická studie Nebušice – severozápad (s kolektivem VHE 1996) • Urbanistická studie Suchdol – Sedlec (s kolektivem VHE 1997) • Urbanistická studie Pelc Tyrolka (s kolektivem VHE 1998) • Obytný dům Kostelecká (s J. Sedláčkovou 1999 – 2000) • Urbanistická studie Smíchov – jih (2002) • Urbanistická studie VRÚ Vysočany (2002) • Urbanistická studie VRÚ Radlice – Jinonice (2001 – 03) • Polyfunkční objekt Jinonice – U Kříže II (s J. Sedláčkovou 2004) • Městský okruh Špejchar – Pelc Tyrolka – urbanistické řešení (se Satra s.r.o. 2004 – 2010) • Urbanistická studie Horní Počernice – východ (2006) • Urbanistická studie Troja – Pelc Tyrolka (se Satra s.r.o. 2006) • Cyklistická a pěší lávka přes Vltavu – Podbaba (2007) • Urbanistická studie Nádraží Smíchov (s kolektivem A+R Systém 2007) • Urbanistická studie KCD Kolbenka Praha Vysočany (2007) • Studie zklidnění Severojižní magistrály (se Satra s.r.o. 2008 - 2010) • Mateřská škola Malý Břevnov – Moravanů (s J. Sedláčkovou 2009 – 2010) • Studie zklidnění Křižovnického náměstí (se Satra s.r.o. 2009) • Soutěž Transformace industriálního území Ruzyně (2010) • Komunikace Evropská – Svatovítská - technická studie a DÚR (s Pudis a.s. 2007 – 2019) • Radlická radiála – DÚR a dílčí studie (s Pudis a.s. 2010 – 2019) • Rekonstrukce parku Moravanů Malý Břevnov (s J. Sedláčkovou 2008 – 2010) • Rekonstrukce parku V Středu Vokovice (s J. Sedláčkovou 2008 – 2010) • Klub Carbon VŠCHT Praha (s P. Kobanem, P. Panulinem a J. Sedláčkovou 2011) • Studie regenerace prostoru barokního opevnění s severní části Prahy (2012) • Regenerace jižního předpolí Písecké brány (se Satra s.r.o. 2012 – 2019) • Pietní park Zličín (s J. Sedláčkovou 2013) • Vinařství Mikulášek ve Vičicích (2014) • Pomník štkpt. Morávka Prašný most Praha 6 (2014) • Soutěž Revitalizace nám. Přemyslovců v Nymburce – 3. cena (s V. Valouchem 2015) • Revitalizace skládky ve Slivenci – volnočasový areál (se Satra s.r.o. 2016 – 2019) • Ověřovací studie tramvajové trati Podbaba – Suchdol a Podbaba – Bohnice (s Pudis a.s. 2016) • Plečnikova alej – rekonstrukce ul. U Prašného mostu (2016 – 2019) • Studie dopravního zklidnění oblasti Jinonic (s Pudis a.s. 2016) • Rekonstrukce vstupních prostorů koleje Sázava VŠCHT (s J. Sedláčkovou 2017) • Vinařská usedlost Zaječí (s J. Sedláčkovou 2017) • Studie dopravního řešení oblasti Pohořelce (se Satra s.r.o. 2018) • Soutěž na celkové řešení Vítězného náměstí (s V. Valouchem 2018) • Městský okruh – urbanisticko-architektonické řešení – stavba 0081 Pelc Tyrolka – Balabenka a 9313 Libeňská spojka (s kolektivem Satra, Metroprojekt, Pudis 2019)

Kontakt

  • Litevská 9
  • 100 00 Praha 10
  • Hlavní město Praha

    Porotce v soutěžích

    16. 10. 2017 Řádný člen poroty - nezávislý
    17. 07. 2013 Náhradník poroty - nezávislý