Číslo autorizace

01904

Typ členství

UKONČENÉ členství

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • 437 Prospect Ave. Apt. 9
  • NY 11215 Brooklyn
  • USA