Ing. arch. Jiří Vokřál

Číslo autorizace

4128

Typ autorizace

 • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Narozen r. 1981 v Humpolci. V roce 2004-2005 pracoval ve společnosti Archteam jako architekt projektu. Roku 2006 absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně o Prof.Ing. arch. Milana Stehlíka. V letech 2006-2013 pracoval ve společnosti Architekti Hrůša&spol., Ateliér Brno, s.r.o. na pracovní pozici architekt projektu a od r. 2008 jako vedoucí architekt (hlavní inženýr projektu). Od roku 2013 autorizovaným architektem České komory architektů. V roce 2013 založil vlastní ateliér JVARCHITEKT a zároveň působí jako externí konzultant na FA VUT v Brně v ateliéru doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka a doc. Ing. arch. Dagmar Glosové.

Kontakt

 • kpt. Jaroše 1845/26
 • 602 00 Brno
 • Jihomoravský kraj

   Porotce v soutěžích

   05. 09. 2018 Náhradník poroty - nezávislý
   31. 10. 2017 Náhradník poroty - nezávislý

   Stavby a projekty