Ing. arch. Michal Volf

Číslo autorizace

04015

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Hošťálkova 27
  • 169 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 723 531 325

    Porotce v soutěžích

    11. 07. 2017 Náhradník poroty - nezávislý