Ing. arch. Jan Votoček

Číslo autorizace

05240

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Narodil se v roce 1992 v Ústí nad Orlicí / Vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze / studium zakončil diplomovým projektem u doc. Tomáše Hradečného / Během studia absolvoval roční stáž na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto u prof. Nuno Brandão Costa / Od ukončení studia spolupracuje s pražským ateliérem doc. Petra Hlaváčka Architekti Headhand / Od roku 2022 je autorizovaným architektem ČKA

Kontakt

  • Třebovská 340
  • 562 03 Ústí na Orlicí
  • Pardubický kraj
  • 773 922 899