Číslo autorizace

00297

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

pozastavená autorizace na vlastní žádost

Kontakt

  • Atelier Archplan Ostrava, s.r.o.
  • Martinovská 3168/48
  • 723 00 Ostrava
  • Moravskoslezský kraj
  • 596 901 530, 774 281 270