Číslo autorizace

02478

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Rolencova 47
  • 620 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 737 646 417