Číslo autorizace

01133

Typ autorizace

  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • UP: obor územní plánování (A.2)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o.
  • Šeránkova 32
  • 616 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 549 256 241, 721 959 496