Číslo autorizace

2431

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Palackého 517
  • 549 31 Hronov
  • Královéhradecký
  • 491 482 547