Číslo autorizace

04418

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Vinohradská 112/101
  • 130 00 Praha 3
  • Hlavní město Praha
  • 732 276 315