Číslo autorizace

01129

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Městské sady 666
  • 284 01 Kutná Hora
  • Středočeský kraj
  • 327 512 841