Ing. arch. Jiří Lukeš

Číslo autorizace

04373

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

/Narozen v Českých Budějovicích /Studium Gymnasia Třeboň, Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT v Praze v ateliéru Jana Bočana, Milana Hona, Karla Maiera a Petra Suskeho /Praxe METROSTAV, ADR, ATELIER A111, Rüdiger Lainer – Architekturbüro Wien /Zakládající člen skupiny "Hungry and Thirsty", členem "KlubKa" Klubu Korealistických Aktivit /dnes v ateliéru IN—FORM—

Kontakt

  • Dukelská 133
  • 379 01 Třeboň
  • Jihočeský kraj
  • 775 944 844

    Stavby a projekty