Číslo autorizace

02377

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • K Blahobytu 209
  • 530 02 Pardubice
  • Pardubický kraj