Číslo autorizace

00179

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Kontakt

  • Mathonova 70
  • 613 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 548 529 429