Číslo autorizace

03843

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Málkov 88
  • 430 01 Chomutov
  • Olomoucký kraj
  • 737 452 052