Číslo autorizace

03847

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

pozastavená autorizace na vlastní žádost

Kontakt

  • Bavoryně 31
  • 267 51 Zdice
  • Středočeský kraj