Číslo autorizace

02336

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

UKONČENÉ členství

Stav autorizace

autorizace ukončena

Kontakt

  • Jugoslávských partyzánů 20
  • 160 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha