Číslo autorizace

02376

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Dukelských Hrdinů 455
  • 686 01 Uherské Hradiště
  • Zlínský kraj