Číslo autorizace

02331

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Gorkého 2
  • 460 01 Liberec 1
  • Liberecký kraj
  • 485 110 027