Ing. Matouš Jebavý Ph.D.

Číslo autorizace

2919

Typ autorizace

 • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, doktorské studium absolvoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze, je docentem v oboru zahradnictví. Od roku 2000 vyučuje na ČZU v Praze na katedře zahradní a krajinné architektury. Nejvýznamnější autorská díla: - revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2 (postupně realizována na základě celkové studie), realizace jižní části parku proběhla v roce 2011. - pěší zóna v ulici Jiráskova, vedoucí historickým centrem Slatiňan, z roku 1998 - park Chmelnice v Přešticích z roku 2010 -11. Krajinářské projekty: - vegetační úpravy části dálnice D 11 na Hradec Králové s realizovaným ekoduktem, 2008. - krajinářské úpravy nově navrženého plavebního kanálu na řece Labi v Přelouči, 2006. Portfolio jeho projektů čítá cca 100 krajinářských projektů a projektů úprav veřejných prostorů a 120 projektů a realizací soukromých zahrad. Na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze přednáší, vede ateliéry a publikuje, je spoluautorem dvou monografií. V rámci studijního plánu garantuje 5 předmětů a 8 ateliérů, osobně vede dva ateliéry – „Ateliér I. – rodinná zahrada“ a „Ateliér II. – veřejný prostor“, přednáší předměty „Systémy sídelní zeleně“ v rámci magisterského stupně studia. Vede bakalářské, diplomové a doktorské práce a pravidelně pořádá výstavy studentských prací vzniklých v rámci ateliérové výuky. Výstavy se konají na půdě ČZU i mimo ni. Jeho diplomanti se pravidelně zúčastňují přehlídek diplomových prací všech škol architektury v České republice, pořádané Českou komorou architektů. Více informací na home.czu.cz/jebavy/

Kontakt

 • V Štíhlách 1311/3
 • 142 00 Praha 4
 • Hlavní město Praha
 • 606 824 266

    Porotce v soutěžích

    16. 01. 2019 Řádný člen poroty - nezávislý

    Stavby a projekty