Číslo autorizace

02829

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Lomnička 4
  • 666 01 Lomnička
  • Jihomoravský kraj
  • 549 415 738, 603 262 237