Číslo autorizace

04235

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

pozastavená autorizace na vlastní žádost

Kontakt

  • Vilémovská 963
  • 190 12 Praha 9
  • Jihomoravský kraj
  • 724 516 676