Číslo autorizace

03846

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Halasova 995
  • 666 03 Tišnov
  • Jihomoravský kraj
  • 731 112 153