Číslo autorizace

04203

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Ing. Petr Kunc
  • Karla Šípka 500
  • 530 09 Pardubice
  • Pardubický kraj
  • 495 088 789