Číslo autorizace

02798

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Ondráčkova 556/199
  • 628 00 Brno
  • Jihomoravský kraj