Číslo autorizace

02429

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • 398 53 Chyšky 129
  • Jihočeský kraj